Postepy w pracach nad opracowaniem czujnika

Z powodu licznych pytań na forum BOINC@Poland postanowiłem krótko opisać stan prac nad sprzętem, którego będziemy używać w projekcie.

Tuby Geigera.

Na dzień dzisiejszy oczekujemy na dostawę tub Geigera - Mulera. Tuby Zamówił Rafał (8 sztuk) oraz Kotfryc (3 sztuki). Tuby te zostaną zamontowane w naszych prototypowych czujnikach.

Oprogramowanie.

Oprogramowanie wewnętrzne mikroprocesora ATTiny2313 użytego w prototypach jest już niemal ukończone i czeka na pierwsze próby wraz z nadejściem tub, Oprogramowanie klienckie jeszcze nie powstało (ale prace są już rozpoczęte).

Pierwsze testy czujnika przewiduję za około 7-14 dni (termin zależny od otrzymania działającego prototypu).