Brak zadań


Advanced search

Message boards : Number crunching : Brak zadań

Author Message
Profile RadiowyChochlik
Send message
Joined: 9 Aug 11
Posts: 3
Credit: 46,935
RAC: 2

Message 3670 - Posted: 15 Apr 2018 | 14:11:35 UTC

Witam kiedy będą dostępne zadania Chciałbym pobrać na Androida w celu przetestowania czujki Radio Active mowa na tekst polish up Polska

Post to thread

Message boards : Number crunching : Brak zadań


Main page · Your account · Message boards


Copyright © 2019 BOINC@Poland | Open Science for the future