top01

Radioactive@Home

un projet scientifique polonais utilisant les capacités de calcul de la plateforme BOINC. Le but principal de ce projet est de créer une carte libre et constamment mise à jour des radiations, accessible à tous, en collectant les informations sur le rayonnement Gamma mesurées par des capteurs branchés aux ordinateurs des volontaires participants. Ce projet est non commercial, la participation est bénévole et le logiciel sera sous licence GNU General Public License (GPL)

Paypal Donation

Maria Skłodowska-Curie

7 Listopada przypada rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Urodzona w Warszawie w ówczesnym Królestwie Polskim i mieszkająca w nim do 24 roku życia. W 1891 udała się wraz z siostrą Bronisławą studiować w Paryżu gdzie jako pierwsza kobieta w historii egzaminy wstępne na wydział fizyki i chemii.

W 1903 roku, jako pierwsza kobieta w historii otrzymała nagrodę Nobla (z fizyki), następną nagrodę otrzymała w roku 1911 (z chemii).

Maria Skłodowska-Curie była pierwszą kobietą w historii, która otrzymała nagrodę Nobla jak również jedyną dotąd osobą, która otrzymała dwie nagrody w różnych dziedzinach wiedzy. Nagrodę otrzymała m.in. za wiedzę teoretyczną z teorii radioaktywności, techniki izolowania izotopów radioaktywnych oraz za wykrycie dwóch pierwiastów - polonu i radu.

Zmarła w 1934 roku na skutek wieloletniego wystawienia na działanie substancji radioaktywnych.

Chcemy upamiętnić ten dzień w projekcie Radioactive@Home