top03

Projekt Radioactive@Home

tworzony przez członków drużyny BOINC@Poland ma za zadanie stworzyć globalną mapę promieniowania gamma obejmującą jak największy obszar świata za pomocą czujników promieniowania podłączonych do komputerów i działających przy wykorzystaniu platformy BOINC.Projekt jest całkowicie niekomercyjny, udział w projekcje jest bezpłatny (z wyłączeniem kosztów detektora). A oprogramowanie będzie publikowane na licencji GNU General Public License (GPL).

Paypal Donation

Maria Skłodowska-Curie

7 Listopada przypada rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Urodzona w Warszawie w ówczesnym Królestwie Polskim i mieszkająca w nim do 24 roku życia. W 1891 udała się wraz z siostrą Bronisławą studiować w Paryżu gdzie jako pierwsza kobieta w historii egzaminy wstępne na wydział fizyki i chemii.

W 1903 roku, jako pierwsza kobieta w historii otrzymała nagrodę Nobla (z fizyki), następną nagrodę otrzymała w roku 1911 (z chemii).

Maria Skłodowska-Curie była pierwszą kobietą w historii, która otrzymała nagrodę Nobla jak również jedyną dotąd osobą, która otrzymała dwie nagrody w różnych dziedzinach wiedzy. Nagrodę otrzymała m.in. za wiedzę teoretyczną z teorii radioaktywności, techniki izolowania izotopów radioaktywnych oraz za wykrycie dwóch pierwiastów - polonu i radu.

Zmarła w 1934 roku na skutek wieloletniego wystawienia na działanie substancji radioaktywnych.

Chcemy upamiętnić ten dzień w projekcie Radioactive@Home