top03

Projekt Radioactive@Home

tworzony przez członków drużyny BOINC@Poland ma za zadanie stworzyć globalną mapę promieniowania gamma obejmującą jak największy obszar świata za pomocą czujników promieniowania podłączonych do komputerów i działających przy wykorzystaniu platformy BOINC.Projekt jest całkowicie niekomercyjny, udział w projekcje jest bezpłatny (z wyłączeniem kosztów detektora). A oprogramowanie będzie publikowane na licencji GNU General Public License (GPL).

Paypal Donation

Le remplacement du processeur Attiny

Aujourd'hui, nous avons l'un des capteurs de remplacer le précédent processeur (ATtiny2313) vers la nouvelle version - Attiny4313.

Ce changement nous permettra de mieux détecteur de logiciels avec plus de mémoire disponible.

Il sera possible de placer dans la mémoire des procédures / applications de manipulation de l'écran LCD (par exemple, afficher des informations sur le rayonnement en temps réel).