top03

Projekt Radioactive@Home

tworzony przez członków drużyny BOINC@Poland ma za zadanie stworzyć globalną mapę promieniowania gamma obejmującą jak największy obszar świata za pomocą czujników promieniowania podłączonych do komputerów i działających przy wykorzystaniu platformy BOINC.Projekt jest całkowicie niekomercyjny, udział w projekcje jest bezpłatny (z wyłączeniem kosztów detektora). A oprogramowanie będzie publikowane na licencji GNU General Public License (GPL).

Paypal Donation

Fundacja BOINC Polska

Z dniem dzisiejszym został podpisany akt notarialny o utworzeniu naszej fundacji.

Fundacja BOINC Polska rozpoczyna zatem oficjalną działalność, a nasz projekt staje się jej integralną częścią.

Fundatorami fundacji zostali:

Krzysztof 'goofyx' Faryna

Dariusz 'Tobas' Piotrowski

W skład zarządu fundacji wchodzą:

Rafał 'goofyx' Faryna

Rafał 'GRID' Margużewicz

Marcin "Cyfron" Zastawnik

W skład rady fundacji:

Krzysztof 'krzyszp' Piszczek

Dariusz 'Tobas' Piotrowski

Arturpio