top03

Projekt Radioactive@Home

tworzony przez członków drużyny BOINC@Poland ma za zadanie stworzyć globalną mapę promieniowania gamma obejmującą jak największy obszar świata za pomocą czujników promieniowania podłączonych do komputerów i działających przy wykorzystaniu platformy BOINC.Projekt jest całkowicie niekomercyjny, udział w projekcje jest bezpłatny (z wyłączeniem kosztów detektora). A oprogramowanie będzie publikowane na licencji GNU General Public License (GPL).

Paypal Donation

Nowa wersja oprogramowania

Wczoraj powstała nowa wersja oprogramowania dla detektora w wersji pierwszej.

Obecnie możliwe jest wydawanie kilku komend z wnętrza aplikacji oraz na bieżąco wyświtlana jest wartość zmierzonego promieniowania w interwałach 40-to sekundowych.

Akceptowane komeny pozwalają na:

  • Włączenie i wyłączenie głośnika.
  • Resetowanie liczników.
  • Włączenie i wyłączenie podświetlenia wyświetlacza.
  • Wyświetlenie dowolnego tekstu na wyświetlaczu.